عکس های منطقه گردشگری دوهزار

دوهزار : منطقه ای زیبا در ارتفاعات البرز (جنوب تنکابن)

امروزه دوهزار با مجموعه ای از روستاهای زیبا، طبیعت بکر، اقلیم مناسب به عنوان مکانی برای فعالیت های گردشگری تبدیل شده است

دهستان دوهزار  30593.7 با مساحت  کيلومتر مربع یکی از وسيع ترين و کم جمعيت ترين دهستان شهرستان تنکابن مي باشد. سكونتگاههاي روستايي اين ناحيه به صورت ردیفی در امتداد جاده کوهستانی و درحدفاصل ارتفاعات جنگلي و کوهستان استقرار دارند. گونه شناسي گردشگري در اين حوزه «طبيعت گردي» است و به دو شكل  عمده گردشگري عبوري (فاقد امكانات اقامتي) و خانه هاي دوم مي باشد كه در طي دهه 1375 به اين طرف شكل انبوه به خود گرفته اند. به طور كلي در اين حوزه گردشگران گذري و خانه هاي دوم از نوع مجتمع ( شهرک هاي گردشگري) عمدتاً در حد فاصل بین روستاها و خانه هاي دوم  از نوع پراكنده  در روستاها در کنار بومیان که بیشتر از اهالی سابق منطقه بوده اند تمرکز يافتهاند. روستاهاي اين حوزه برحسب ميزان و نحوه عرضه منابع گردشگري ، به طور متفاوت از بازارهاي گردشگري متاثر شده اند. به طوري كه روستاهاي برسه، میانکوه و عسل محله با عرضه قوي تر منابع ، تحت تآثير عميق تر اين پديده قرار گرفته اند.

پاییز برفی در دوهزار

عکاس: مهدی رمضان زاده

 

 برف پاییزی در برسه

 

 

 

عکس ها از مهدی رمضان زاده لسبوئی

/ 0 نظر / 61 بازدید